icoon van een lijst

Sitemap

Algemeen

Oplossingen voor personen met een motorische handicap

Activiteiten Dagelijks Leven

Mobiliteit

Communicatie

Computer gebruiken

Wonen

Werken en ontspanning

Verzorgers

Oplossingen voor personen met een visuele handicap

Algemeen

Activiteiten Dagelijks Leven

Mobiliteit

Communicatie

Werken en ontspanning

Oplossingen voor personen met een auditieve handicap

Algemeen

Communicatie

Wonen

Werken en ontspanning

Oplossingen voor personen met een spraak-, taal- of stemstoornis

Oplossingen voor personen met een cognitieve handicap of leerstoornis

KOC - Kenniscentrum Hulpmiddelen - Zenithgebouw - Koning Albert II-laan 37 - 1030 Brussel - 02 249 34 44 - koc@vaph.be