icoon i staat voor informatie

Een beschrijving van een hulpmiddel of een aanpassing in de publicaties wil niet zeggen dat het hulpmiddel of de aanpassing terugebetaald wordt door het VAPH.

Informatie over terugbetaling door het VAPH kunt u vinden op de website van het VAPH: www.vaph.be

het gebaar SingWriting neergeschreven
het gebaar SingWriting neergeschreven

Signwriting

Wat is SignWriting?

SignWriting of GebarenSchrift is een notatiesysteem dat visuele symbolen gebruikt om handvormen, bewegingen en expressies van gebarentaal weer te geven.

De gebruikte symbolen zijn universeel waardoor elke gebarentaal kan worden neergeschreven: Amerikaanse, Deense, Vlaamse, Nederlandse ...

Waarom SignWriting?

 • SignWriting maakt het mogelijk om gebarentalen te schrijven, te lezen, te leren, te onderzoeken ...
 • Met enkel een mondelinge beheersing van de eerste taal (gebarentaal in dit geval) is het moeilijk om goed te leren lezen en schrijven in een tweede taal (Nederlands in dit geval). Via de schriftelijke beheersing van gebarentaal kan een kind makkelijker de tweede taal schriftelijk leren. Zo kan dan weer de spraak van die tweede taal geleerd worden.
 • Er bestaan in Vlaanderen verscheidene streekvarianten van gebarentaal. SignWriting bevordert het gebruik van gestandaardiseerde gebarentaal.
 • Gebaren in SignWriting opschrijven is goedkoper dan alles op film of video vastleggen. SignWriting is ook praktischer dan filmmateriaal. Je kunt het meenemen en overal lezen.
 • SignWriting kan gebruikt worden voor alle schoolvakken. Een kind kan zijn les nakijken in gebarentaal. Dat zorgt voor een vlotter leerproces.
 • Begrippen zoals verhaal, zin, gebaar (woord) en parameter (letter) worden in SignWriting opgeschreven en onderwezen. Zo wordt taalbewustzijn ontwikkeld.

Enkele basisprincipes van SignWriting

Het perspectief

Bij SignWriting worden alle gebaren genoteerd zoals je ze zelf uitvoert (expressief gezichtspunt). Je kijkt dus naar je eigen handen. Als je een gebaar aan de linkerzijde van je hoofd maakt, schrijf je dat ook aan de linkerzijde neer.

Goudlokje met linkerhand
Goudlokje met linkerhand

Goudlokje met rechterhand
Goudlokje met rechterhand

De basishandvormen

Er zijn slechts drie geschreven basishandvormen. De andere handvormen zijn 'varianten' op een van deze drie.

vuist

vierkant


Als de vingertoppen de handpalm raken, spreekt men over een gesloten vuist. Die wordt voorgesteld door een vierkant.

open vuist

cirkel


Als de vingertoppen elkaar raken, spreekt men over een open vuist. Die wordt voorgesteld door een cirkel.

vlakke hand

uitgerekte vijfhoek


Wanneer de vingers gestrekt zijn en elkaar raken, spreekt men over een vlakke hand. Die wordt voorgesteld door een uitgerekte vijfhoek.

De palm of de rug van de handen

Wanneer je zelf bij het maken van een gebaar de rug van je hand ziet, wordt het figuurtje zwart gekleurd. Zie je de handpalm, dan blijft de figuur wit. Als je de zijkant van je hand ziet, wordt de ene helft van het symbool zwart gekleurd, de andere wit. Een vlakke hand kun je dus op drie verschillende manieren waarnemen en afbeelden.

Palm van de hand
Palm van de hand

Rug van de hand
Rug van de hand

Zijkant van de hand
Zijkant van de hand

Vingers

De verschillende posities van de vingers worden weergegeven met lijnen. Enkele voorbeelden:

Letter w
Letter w

Letter d
Letter d

Cijfer 5
Cijfer 5

De bewegingen

Gebaren worden in drie dimensies uitgevoerd. Dat wordt in SignWriting weergegeven via pijlen:

dubbele pijl naar boven

dubbele pijl naar beneden


Boven en beneden

Enkele pijl naar links

Enkele pijl naar rechts


Links en rechts

enkele pijl naar boven

enkele pijl naar beneden


Voor en achter

Bewegingen van de rechterhand worden aangeduid door een pijl met een volle, zwarte, driehoekige kop. Bewegingen van de linkerhand door een pijl met een niet-gevulde, witte, driehoekige kop. Wanneer de rechterhand en de linkerhand samen in dezelfde richting bewegen, bewegen ze als één geheel. Dat wordt aangeduid met een pijl waarvan de kop maar twee lijntjes bevat en geen driehoekje is.

pijl met gevulde driehoek
Rechterhand

pijl met lege driehoek
Linkerhand

pijl met lijntjes
Beide handen

Het aantal pijlen komt overeen met het aantal keer dat de beweging wordt uitgevoerd.

Lichaamshouding en-bewegingen

De lichaamshouding en -bewegingen worden weergegeven via verschillende symbolen. Enkele voorbeelden:

cirkel met bovenaan dubbele pijl naar boven
Hoofd beweegt schuin naar rechts boven (er wordt één kant van de nek gerekt)

lijn met hoekje
Rechterschouder opgetrokken

Gelaatsuitdrukkingen

Ook gelaatsuitdrukkingen worden weergegeven. Enkele voorbeelden:

cirkel met streepjes voor de wenkbrauwen
Wenkbrauwen omhoog

cirkel met gevulde halve cirkeltjes voor de wangen
Gebolde wangen

cirkel met klein ongevuld cirkeltje voor de mond
Open mond

Cirkel met uitstulping
Tong in één wang

cirkel met kammetje
Bovenste tanden in contact met onderlip

Contact

Er zijn zes symbolen voor contact:

sterretje
Aanraken

plusteken
Grijpen

plusteken tussen twee verticale streepjes
Tussen

Hekje
Slaan

Cirkel met puntje in het midden
Vegen

apestaartje
Wrijven

Grammatica

SignWriting wordt van boven naar beneden in kolommen geschreven. Ons lichaam bevindt zich immers rechtop als we gebaren en dan is het gemakkelijk de gebaren ook verticaal neer te schrijven. Dat past ook beter bij de ruimtelijke grammatica van gebarentalen.

Voorbeelden

zin in gebarenschrift
(De dikke man komt niet graag.)

zin in gebarenschrift
(Gisteren ben ik niet naar school geweest omdat ik ziek was.)

Meer info

 • Het boek 'SignWriting in de Vlaamse Gebarentaal' is te verkrijgen bij:
  Fevlado-Diversus
  Stropkaai 38
  9000 Gent
  E: verkoopdienst@fevlado.be
 • Op www.signwriting.org kunnen lessen gedownload worden, leerkrachten elkaar helpen, vragen gesteld worden via een e-maillijst ...
KOC - Kenniscentrum Hulpmiddelen - Zenithgebouw - Koning Albert II-laan 37 - 1030 Brussel - 02 249 34 44 - koc@vaph.be