Zoek in Vlibank
Zoek naar hulpmiddelen en handelaars in Vlibank
Ervaringsdatabank
Lees ervaringen met hulpmiddelen of voeg zelf een ervaring toe
Eastin
Vlibank is partner van EASTIN, het Europees Hulpmiddelen Informatie Netwerk

In Vlibank vindt u informatie over hulpmiddelen voor personen met een handicap.

KOC - Kenniscentrum Hulpmiddelen - Zenithgebouw - Koning Albert II-laan 37 - 1030 Brussel - 02 249 34 44 - koc@vaph.be