Vlibank, de Vlaamse hulpmiddelendatabank is vernieuwd.

Een nieuwe vormgeving en een eenvoudigere indeling maken het makkelijker om snel de producten terug te vinden die u zoekt. De komende maanden breiden we de zoekmogelijkheden nog verder uit.

Wat is nieuw?

Nieuwe vormgeving

Een nieuwe vormgeving draagt bij tot de overzichtelijkheid en gebruiksvriendelijkheid van de databank.

Eenvoudige indeling

Hulp bij de keuze van hulpmiddelen

Per categorie kunt u lezen welke productsoorten binnen die categorie opgenomen zijn, voor wie ze een oplossing kunnen zijn en waarmee u moet rekening houden bij de keuze. Per productsoort krijgt u een omschrijving van de productsoort en van de doelgroep voor wie ze bedoeld zijn.

Nieuwe locatie

De nieuwe vlibank is volledig geïntegreerd in de website van het VAPH. U vindt ze op www.vaph.be/hulpmiddelen/databank

Wat brengt de toekomst?

Vanzelfsprekend is de lancering van de nieuwe databank geen eindpunt. We blijven ook in de toekomst de vinger aan de pols houden en zullen de databank blijven bijsturen om u een zo optimaal mogelijke gebruikerservaring te kunnen bieden.

KOC - Kenniscentrum Hulpmiddelen - Zenithgebouw - Koning Albert II-laan 37 - 1030 Brussel - 02 249 34 44 - koc@vaph.be