icoon i staat voor informatie

Een beschrijving van een hulpmiddel of een aanpassing in de publicaties wil niet zeggen dat het hulpmiddel of de aanpassing terugebetaald wordt door het VAPH.

Informatie over terugbetaling door het VAPH kunt u vinden op de website van het VAPH: www.vaph.be

Aangepaste fietsen uitproberen of huren

KOC, augustus 2021

Op de website gfiets.be heeft G-sport Vlaanderen een overzicht gemaakt van alle verhuurpunten in Vlaanderen van aangepaste fietsen. Je kunt een fiets zoeken per locatie of per type aangepaste fiets. Op de pagina tips & tricks vind je nog enkele adressen waar je een aangepaste fiets kan uitproberen en advies kan krijgen.

KOC - Kenniscentrum Hulpmiddelen - Zenithgebouw - Koning Albert II-laan 37 - 1030 Brussel - 02 249 34 44 - koc@vaph.be