Hulpmiddelenadvies in Vlaanderen

Zoek je advies over hulpmiddelen? Dan kun je in Vlaanderen bij verschillende organisaties terecht

Bij een multidisciplinair team

Voor persoonlijke adviesverlening in het kader van een aanvraag voor terugbetaling van hulpmiddelen door het VAPH.

Bij een gemachtigd expert

Voor gespecialiseerde persoonlijke adviesverlening in het kader van een aanvraag voor terugbetaling van hulpmiddelen door het VAPH.
Dat kan ENKEL na expliciete doorverwijzing door het KOC.

KOC - Kenniscentrum Hulpmiddelen - Zenithgebouw - Koning Albert II-laan 37 - 1030 Brussel - 02 249 34 44 - koc@vaph.be