icoon i staat voor informatie

Een beschrijving van een hulpmiddel of een aanpassing in de publicaties wil niet zeggen dat het hulpmiddel of de aanpassing terugebetaald wordt door het VAPH.

Informatie over terugbetaling door het VAPH kunt u vinden op de website van het VAPH: www.vaph.be

Analoge en digitale hoorapparaten

Inleiding

Zowel doven als slechthorenden gebruiken een hoorapparaat. In uitzonderlijke gevallen, zoals bij ernstig oorsuizen, kan een hoorapparaat ook nuttig zijn voor een normaal horende.

Soorten hoorapparaten

Analoge hoorapparaten

Een analoog hoorappaat is gebouwd als een geluidsinstallatie in het klein. Het geluid wordt opgevangen door de microfoon en wordt omgezet in een elektrisch signaal. Dat elektrisch signaal wordt door de versterker van het hoorapparaat versterkt en weer hoorbaar gemaakt via de luidspreker van het hoorapparaat. Ieder geluid dat door de microfoon van het hoorapparaat wordt opgevangen, wordt door het systeem versterkt. De luidste geluiden worden het makkelijkst opgevangen en dus ook het best weergegeven.

Digitale hoorapparaten

Bij digitale hoorapparaten wordt het signaal van de microfoon gecodeerd tot een stroom van enen en nullen. Het gecodeerde signaal wordt digitaal (door een computer) bewerkt en versterkt. Daarna wordt er weer een analoog, hoorbaar signaal van gemaakt.

De eerste generatie digitale hoorapparaten deed na wat de analoge apparaten reeds deden, alle geluiden versterken.

De nieuwe digitale hoorapparaten hebben veel meer rekenkracht en zijn in staat geavanceerde berekeningen en bewerkingen uit te voeren. Daardoor kan bijvoorbeeld rondfluiten (feedback) voorkomen worden, lawaai onderdrukt worden, en is gericht horen nog beter mogelijk. Een automatische volumeregeling zorgt ervoor dat de zachte geluiden hoorbaar worden, de normale geluiden normaal klinken en de harde geluiden wel hard, maar niet te hard klinken.

Bij de nieuwste generatie digitale hoorapparaten kunnen twee toestellen (voor linker- en rechteroor) als een geheel samenwerken. Ze wisselen onderling razendsnel informatie uit. Ze verbeteren zo het spraakverstaan en bieden meer comfort. Het geluidsbeeld gelijkt beter op dat van een normaalwerkend oor. Spraakverstaan kost daardoor minder inspanning.

Prijzen

De prijs van een hoorapparaat varieert naargelang de mogelijkheden van het apparaat. Een basisapparaat geeft de nodige versterking, maar is beperkt in moeilijkere luistersituaties. Een basisapparaat kost ongeveer 600 euro. Een hoorapparaat met iets meer mogelijkheden kun je vinden van 1000 tot 1500 euro. Die apparaten geven een fijnere versterking. De topapparaten kosten 2500 euro. Daarvan mag je een optimaal spraakverstaan verwachten (zelfs in rumoerige omgevingen).

Doelmatigheid

Slechthorenden

Bij een slechthorende streeft men ernaar de hoorfunctie te herstellen tot een niveau waarop het mogelijk is om enkel via het gehoor te communiceren. Dat noemt men ook communiceren op modaal auditieve wijze. Het hoorapparaat moet de aangeboden woorden en klanken zo versterken dat de boodschap kan begrepen worden. Dat lukt niet bij iedereen omdat het hoorapparaat niet voor alle tonen de ideale versterking waarborgt.

In een rumoerige omgeving biedt een hoorapparaat geen afdoende oplossing. Het hoorapparaat verhoogt immers onvoldoende het vermogen om spraak te onderscheiden van achtergrondlawaai. Slechthorenden hebben dan nood aan meer ondersteuning. Dat kan via hoorhulpmiddelen zoals ringleiding, FM-apparatuur, IR-geluidsoverdrachtsystemen en bluetooth-geluidsoverdracht. Ook signaleringssystemen kunnen ondersteuning bieden.

Doven

Doven horen meestal enkel nog de lage tonen. De geluidsversterking van een hoorapparaat is voor hen onvoldoende om spraak te verstaan. Het hoorapparaat biedt doven wel ondersteuning bij het spraakafzien.

Het ritmisch patroon van spraak wordt vooral door de lage tonen bepaald. Via het hoorapparaat vangen doven die tonen op. Ze combineren die informatie met de visuele informatie van het spraakafzien.

KOC - Kenniscentrum Hulpmiddelen - Zenithgebouw - Koning Albert II-laan 37 - 1030 Brussel - 02 249 34 44 - koc@vaph.be