icoon lesgever, staat voor opleidingen

Het KOC organiseert opleidingen voor adviseurs die hulpmiddelen adviseren in functie van een tegemoetkoming door het VAPH.

Deelname aan de opleidingen is gratis. Vooraf inschrijven is nodig. Wie na inschrijving toch verhinderd is om te komen, gelieve te verwittigen. Zo krijgen anderen de kans om deel te nemen.

Opleidingen met te weinig inschrijvingen annuleren we. Voor opleidingen die volzet zijn, leggen we een wachtlijst aan.

icoon moleculen, staat voor methode
Methode voor persoonlijke adviesverlening en Vlibank
donderdag 16 mei 2019 - voormiddag - Brussel - Volzet!

Inhoud

Het KOC werkte een uniforme methode uit voor het adviseren van hulpmiddelen voor personen met een handicap. De methode is een stappenplan dat leidt tot de keuze van het meest adequate hulpmiddel en tot een grondige motivering in een adviesrapport dat door de adviseur wordt opgesteld.

Vlibank is de Vlaamse hulpmiddelendatabank met informatie over hulpmiddelen voor personen met een motorische, visuele, cognitieve, gehoor- of spraakhandicap en voor personen met een leerstoornis.

Tijdens deze opleiding leert u adviseren en rapporteren volgens de methode en krijgt u tips om te werken met Vlibank.

Lesgever: Rita Leys

Deelnemingsvoorwaarden

Deelnemen aan deze opleiding kan enkel als u:

  • hulpmiddelen voor personen met een handicap adviseert in functie van een tegemoetkoming door het VAPH.

Praktisch

Datum

Donderdag 16 mei 2019 van 9.30 u tot 13.00 u

De aangegeven uren zijn indicatief. Een week voor de opleiding krijgt u van ons een herinneringsmail met het exacte programma.

Locatie

Zenithgebouw lokaal 2.0 (2de verdieping) - Koning Albert II laan 37 - 1030 Brussel - Ligging

Inschrijven

Deelname aan de opleiding is gratis. Het aantal deelnemers is beperkt.

Deze opleiding is volzet.

Stuur een e-mail naar koc@vaph.be als u interesse heeft voor deze opleiding. We leggen een wachtlijst aan en verwittigen u zodra een volgende sessie gepland is.

KOC - Kenniscentrum Hulpmiddelen - Zenithgebouw - Koning Albert II-laan 37 - 1030 Brussel - 02 249 34 44 - koc@vaph.be