icoon lesgever, staat voor opleidingen

Het KOC organiseert opleidingen voor adviseurs die hulpmiddelen adviseren in functie van een tegemoetkoming door het VAPH.

Deelname aan de opleidingen is gratis. Vooraf inschrijven is nodig. Wie na inschrijving toch verhinderd is om te komen, gelieve te verwittigen. Zo krijgen anderen de kans om deel te nemen.

Opleidingen met te weinig inschrijvingen annuleren we. Voor opleidingen die volzet zijn, leggen we een wachtlijst aan.

icoon moleculen, staat voor methode

Opleiding spraakhulpmiddelen - herhaling

Maandag 5 februari 2018 van 09:30u tot 16:00u - Brussel

Inhoud

In opvolging van de algemene opleiding methode en Vlibank organiseert het Kenniscentrum Hulpmiddelen een opleiding over spraakhulpmiddelen. Het doel van de opleiding is het verwerven van kennis en expertise om kwaliteitsvolle adviesverlening te kunnen bieden aan personen met een taal- of spraakstoornis die een communicatiehulpmiddel nodig hebben.

De opleiding is zowel theoretisch als praktisch gericht. In een theoretisch deel wordt de functionaliteit van bestaande hulpmiddelen besproken en de doelgroepen waarvoor deze geadviseerd worden. In het praktische deel worden enkele casussen behandeld om de opgedane kennis concreet toe te passen.

Deze opleiding is een herhaling van de opleiding spraakhulpmiddelen van 7 december 2017

Lesgever:

  • Marike Van den bosch, hulpmiddelenconsulent spraak, Kenniscentrum Hulpmiddelen

Deelnemingsvoorwaarden

Deelnemen aan deze opleiding kan enkel als u hulpmiddelen voor personen met een handicap adviseert in functie van een tegemoetkoming door het VAPH.

Praktisch

Datum

Maandag 5 februari 2018 van 09:30u tot 16:00u.

De aangegeven uren zijn indicatief. U ontvangt tijdig een herinneringsmail met het exacte programma.

Locatie

Ellips gebouw
Koning Albert II-laan 35
1030 Brussel
Zaal: Ellips - A - 0.04
Ligging

Lunch

Er zijn warme maaltijden, soep en broodjes verkrijgbaar in het restaurant van het Ellipsgebouw. Eigen lunch meenemen kan ook.

Inschrijven

Deelname aan de opleiding is gratis. Het aantal deelnemers is beperkt.

Deze opleiding is volzet.

Stuur een e-mail naar koc@vaph.be als u interesse heeft voor deze opleiding. We leggen een wachtlijst aan en verwittigen u zodra een volgende sessie gepland is.

KOC - Kenniscentrum Hulpmiddelen - Zenithgebouw - Koning Albert II-laan 37 - 1030 Brussel - 02 225 86 61 - koc@vaph.be