icoon van een oog
Oplossingen voor personen met een visuele handicap
icoon pijltjes terug
Terug naar de hulpmiddeleninfo's
voorpagina Infovisie MagaZIEN
Infovisie MagaZIEN
inhoudstafels
icoon van vier honden
Assistentiehonden
april 2017
icoon een persoon met een bril die leest
Papieren lectuur lezen - visus
januari 2016
icoon van twee handen die het lormschrift uitbeelden
Communiceren met doofblinden
augustus 2015
logo van DAISY
Daisylectuur
april 2015
logo van Kamelego, gopress en anderslezen.be
Audiokrant en digikrant
mei 2014
icoon blinde en ziende persoon die straat willen oversteken
Zich zelfstandig buitenshuis verplaatsen
september 2013
icoon familie die tv kijkt
Tv-kijken voor blinden en slechtzienden
juni 2012
KOC - Kenniscentrum Hulpmiddelen - Zenithgebouw - Koning Albert II-laan 37 - 1030 Brussel - 02 249 34 44 - koc@vaph.be