icoon van een oor
Oplossingen voor personen met een auditieve handicap
icoon pijltjes terug
Terug naar de hulpmiddeleninfo's
icoon van vier honden
Assistentiehonden
april 2017
icoon van verschillende onderling verbonden telecommunicatiehulpmiddelen: telefoon, wifi, gsm, tv ...
Telecommunicatie voor personen met een auditieve handicap
april 2017
logo van bluetooth
Bluetooth-geluidsoverdracht
april 2017
icoon van twee handen die het lormschrift uitbeelden
Communiceren met doofblinden
augustus 2015
logo van het CAB
Tolk voor doven en slechthorenden
 
het gebaar signwriting neergeschreven
Signwriting
 
foto fluisterende mensen
FM-geluidsoverdrachtsystemen
pdf - januari 2011
foto wekker
Geluidssignalen signaleren
pdf - januari 2011
foto telefoontoestellen
Telecommunicatie voor doven en slechthorenden
pdf - januari 2011
icoon hoor
Communiceren met doven en slechthorenden
pdf - januari 2011
KOC - Kenniscentrum Hulpmiddelen - Zenithgebouw - Koning Albert II-laan 37 - 1030 Brussel - 02 249 34 44 - koc@vaph.be