Verblijf voor opleiding in het gewoon secundair onderwijs

In onderstaande hulpmiddelenfiche vindt u informatie over de aard en het gebruik van het hulpmiddel en richtlijnen die helpen om een vraag voor terugbetaling efficiënt af te handelen.

In de onderdelen ‘Beschrijving van het hulpmiddel’, ‘Voor wie is het hulpmiddel bestemd?’ en ‘Met welke hulpmiddelen kunt u dit hulpmiddel niet combineren?’, vindt u informatie over de mogelijkheden voor terugbetaling van het hulpmiddel. In de beschrijving wordt gedefinieerd welke hulpmiddelen en aanpassingen onder deze referterubriek horen. In het deel ‘Voor wie is het hulpmiddel bestemd?’ wordt aangegeven voor wie en onder welke omstandigheden het VAPH met deze referterubriek standaard een tegemoetkoming voorziet. Als uw situatie niet overeenkomt met een van de situaties die hier beschreven zijn, maar de noodzaak, werkzaamheid, doelmatigheid, gebruiksfrequentie van het hulpmiddel zijn toch aangetoond in functie van de handicap, kan het VAPH eveneens tegemoetkoming geven voor het hulpmiddel.

Meer informatie over de terugbetaling van hulpmiddelen vindt u in het deel ‘Hulpmiddelen’ op de website van het VAPH.

Beschrijving van het hulpmiddel

Verblijf voor opleiding in het gewoon secundair onderwijs is het verblijf op internaat voor leerlingen in het gewoon secundair onderwijs.

Goedkeuringen blijven geldig voor de volledige duur van de secundaire schoolopleiding.

Het VAPH kan een tegemoetkoming in de kosten voor verblijf pas uitbetalen nadat het de volgende documenten heeft ontvangen:

Inbegrepen:

Niet inbegrepen:

Voor wie is het hulpmiddel bestemd?

 1. Personen met een ernstig of volledig functieverlies in beide onderste ledematen:
  • die een lesprogramma volgen in het gewoon secundair onderwijs;
  • die voor verplaatsingen binnen- en buitenshuis langdurig en definitief gebruik maken van een rolstoel of orthopedische zitschaal met onderstel;
  • die zich wegens de handicap niet met de rolstoel of met openbaar vervoer vanuit de woonplaats naar de onderwijsinstelling kunnen verplaatsen.
 2. Personen met een matig of ernstig functieverlies in beide onderste ledematen:
  • die een lesprogramma volgen in het gewoon secundair onderwijs;
  • die zich wegens de handicap niet te voet, met een mobiliteitshulpmiddel, met een (aangepaste) fiets of met het openbaar vervoer vanuit de woonplaats naar school kunnen verplaatsen.
 3. Personen met een ernstig verlies van de inspanningstolerantie:
  • die een lesprogramma volgen in het gewoon secundair onderwijs;
  • die zich wegens de handicap niet te voet, met een mobiliteitshulpmiddel, met een (aangepaste) fiets of met het openbaar vervoer vanuit de woonplaats naar school kunnen verplaatsen.

Refertebedrag, refertetermijn, basiskosten, procedure, gebruik bij vergunde zorgaanbieder of ouderinitiatief, zeer uitzonderlijke zorgbehoefte

Refertebedrag
1.075,00 euro/jaar
Refertetermijn
n.v.t.
Basiskosten
920,00 euro per jaar
Vereenvoudigde aanvraagprocedure
Mogelijk
Terugbetaling bij gebruik bij vergunde zorgaanbieder of ouderinitiatief
Mogelijk
Zeer uitzonderlijke zorgbehoefte
Niet mogelijk

Extra informatie

Toelichting

Nodige documenten bij de aanvraag
Het VAPH kan pas oordelen over een aanvraag voor een tegemoetkoming in de kosten voor verblijf nadat het een volledig ingevuld aanvraagformulier ‘Aanvraag van een tegemoetkoming in de kosten voor vervoer en verblijf’ heeft ontvangen.

Terugbetaling bij co-ouderschap

De hulpmiddelen of aanpassingen uit deze hulpmiddelenfiche kunnen gemakkelijk meegenomen worden en worden geen tweede keer terugbetaald omwille van co-ouderschap.