Individueel vervoer naar hoger beroepsonderwijs, hoger onderwijs of volwassenenonderwijs

In onderstaande hulpmiddelenfiche vindt u informatie over de aard en het gebruik van het hulpmiddel en richtlijnen die helpen om een vraag voor terugbetaling efficiënt af te handelen.

In de onderdelen ‘Beschrijving van het hulpmiddel’, ‘Voor wie is het hulpmiddel bestemd?’ en ‘Met welke hulpmiddelen kunt u dit hulpmiddel niet combineren?’, vindt u informatie over de mogelijkheden voor terugbetaling van het hulpmiddel. In de beschrijving wordt gedefinieerd welke hulpmiddelen en aanpassingen onder deze referterubriek horen. In het deel ‘Voor wie is het hulpmiddel bestemd?’ wordt aangegeven voor wie en onder welke omstandigheden het VAPH met deze referterubriek standaard een tegemoetkoming voorziet. Als uw situatie niet overeenkomt met een van de situaties die hier beschreven zijn, maar de noodzaak, werkzaamheid, doelmatigheid, gebruiksfrequentie van het hulpmiddel zijn toch aangetoond in functie van de handicap, kan het VAPH eveneens tegemoetkoming geven voor het hulpmiddel.

Meer informatie over de terugbetaling van hulpmiddelen vindt u in het deel ‘Hulpmiddelen’ op de website van het VAPH.

Beschrijving van het hulpmiddel

Individueel vervoer naar hoger beroepsonderwijs, hoger onderwijs of volwassenenonderwijs zijn dagelijkse verplaatsingen met de auto of (gesubsidieerde) taxi tussen de woonplaats of studentenkamer en de onderwijsinstelling in functie van studies in het hoger beroepsonderwijs, een opleiding in het hoger onderwijs van minstens 27 studiepunten per academiejaar of een opleiding in het volwassenenonderwijs van minstens 17 uur per week.

In het einddiplomajaar volstaan de resterend af te leggen studiepunten. In het geval de norm van 27 studiepunten wegens ziekte of beperking niet mogelijk is, hanteert het VAPH dezelfde regels als het agentschap opgroeien.

In het geval van verblijf op studentenkamer betreft het ook wekelijkse verplaatsingen naar en van het de studentenkamer.

Dagelijkse verplaatsingen naar en van de onderwijsinstelling zijn werkelijke verplaatsingen met de auto of (gesubsidieerde) taxi langs de kortste route volgens geopunt.be tussen de woonplaats of de studentenkamer en de onderwijsinstelling per dag dat de persoon op locatie les volgt.

Wekelijkse verplaatsing naar en van de studentenkamer zijn werkelijke wekelijkse verplaatsingen met eigen auto of (gesubsidieerde) taxi langs de kortste route volgens geopunt.be tussen de woonplaats en de studentenkamer.

Goedkeuringen blijven geldig voor de volledige duur van opleiding mits onderstaande maxima.
Studenten in het hoger onderwijs kunnen aanspraak maken op een tegemoetkoming gedurende maximaal 4 jaar voor het behalen van een diploma van gegradueerde of bachelor, 3 jaar voor het behalen van een masterdiploma of 2 jaar voor een schakel- of voorbereidingsprogramma. Cursisten in het volwassenenonderwijs kunnen aanspraak maken op een tegemoetkoming gedurende maximaal 3 jaar.

Het VAPH kan een tegemoetkoming in de kosten voor individueel vervoer pas uitbetalen nadat het een volledig ingevulde en ondertekende kostenstaat heeft ontvangen.

Inbegrepen:

Niet inbegrepen:

Voor wie is het hulpmiddel bestemd?

 1. Personen met een ernstig of volledig functieverlies in beide onderste ledematen:
  • die student of cursist zijn en geen werkende of werkzoekende;
  • die een opleiding van het hoger onderwijs, het hoger beroepsonderwijs of volwassenenonderwijs volgen voor het behalen van een eerste bewijs van een beroepskwalificatie of een eerste graduaats-, professionele bachelor- of masterdiploma;
  • die voor verplaatsingen binnen- en buitenshuis langdurig en definitief gebruik maken van een rolstoel of orthopedische zitschaal met onderstel;
  • die zich wegens de handicap niet met de rolstoel of met het openbaar vervoer vanuit de woonplaats naar school kunnen verplaatsen.
 2. Personen met een ernstig of volledig functieverlies in beide onderste ledematen:
  • die student of cursist zijn en geen werkende of werkzoekende;
  • die een opleiding van het hoger onderwijs, het hoger beroepsonderwijs of volwassenenonderwijs volgen voor het behalen van een eerste bewijs van een beroepskwalificatie of een eerste graduaats-, professionele bachelor- of masterdiploma nadat ze hun handicap verworven hebben;
  • die voor verplaatsingen binnen- en buitenshuis langdurig en definitief gebruik maken van een rolstoel of orthopedische zitschaal met onderstel;
  • die zich wegens de handicap niet met de rolstoel of met het openbaar vervoer vanuit de woonplaats naar school kunnen verplaatsen.
 3. Personen met een matig of ernstig functieverlies in beide onderste ledematen:
  • die student of cursist zijn en geen werkende of werkzoekende;
  • die een opleiding van het hoger onderwijs, het hoger beroepsonderwijs of volwassenenonderwijs volgen voor het behalen van een eerste bewijs van een beroepskwalificatie of een eerste graduaats-, professionele bachelor- of masterdiploma;
  • die zich wegens de handicap niet te voet, met een mobiliteitshulpmiddel, met een (aangepaste) fiets of met het openbaar vervoer vanuit de woonplaats naar school kunnen verplaatsen.
 4. Personen met een matig of ernstig functieverlies in beide onderste ledematen:
  • die student of cursist zijn en geen werkende of werkzoekende;
  • die een opleiding van het hoger onderwijs, het hoger beroepsonderwijs of volwassenenonderwijs volgen voor het behalen van een eerste bewijs van een beroepskwalificatie of een eerste graduaats-, professionele bachelor- of masterdiploma nadat ze hun handicap verworven hebben;
  • die zich wegens de handicap niet te voet, met een mobiliteitshulpmiddel, met een (aangepaste) fiets of met het openbaar vervoer vanuit de woonplaats naar school kunnen verplaatsen.
 5. Personen met een ernstig verlies van de inspanningstolerantie:
  • die student of cursist zijn en geen werkende of werkzoekende;
  • die een opleiding van het hoger onderwijs, het hoger beroepsonderwijs of volwassenenonderwijs volgen voor het behalen van een eerste bewijs van een beroepskwalificatie of een eerste graduaats-, professionele bachelor- of masterdiploma;
  • die zich wegens de handicap niet te voet, met een mobiliteitshulpmiddel, met een (aangepaste) fiets of met het openbaar vervoer vanuit de woonplaats naar school kunnen verplaatsen.
 6. Personen met een ernstig verlies van de inspanningstolerantie:
  • die student of cursist zijn en geen werkende of werkzoekende;
  • die een opleiding van het hoger onderwijs, het hoger beroepsonderwijs of volwassenenonderwijs volgen voor het behalen van een eerste bewijs van een beroepskwalificatie of een eerste graduaats-, professionele bachelor- of masterdiploma nadat ze hun handicap verworven hebben;
  • die zich wegens de handicap niet te voet, met een mobiliteitshulpmiddel, met een (aangepaste) fiets of met het openbaar vervoer vanuit de woonplaats naar school kunnen verplaatsen.

Refertebedrag, refertetermijn, procedure, gebruik bij vergunde zorgaanbieder of ouderinitiatief, zeer uitzonderlijke zorgbehoefte

Refertebedrag
0,70 euro/km
Refertetermijn
n.v.t.
Vereenvoudigde aanvraagprocedure
Mogelijk
Terugbetaling bij gebruik bij vergunde zorgaanbieder of ouderinitiatief
Mogelijk
Zeer uitzonderlijke zorgbehoefte
Mogelijk

Extra informatie

Toelichting

Niet te combineren met
PAB- of PVB-uitbetaling voor taxivervoer voor dezelfde ritten.

Maxima voor aantal kilometer en aantal ritten

Er gelden maxima voor het aantal kilometer en het aantal ritten die in aanmerking komen voor een tegemoetkoming.

Voor dagelijks vervoer komen maximaal 1x heen en 1x terug per lesdag in aanmerking. Per enkele rit komen er maximaal 40 kilometer in aanmerking voor een tegemoetkoming.

Voor wekelijks vervoer komen maximaal 1x heen en 1x terug per week in aanmerking.

Refertebedrag
Het refertebedrag per kilometer is een vergoeding voor de kosten:


Het refertebedrag kan vrij besteed worden aan een combinatie van verschillende vervoersoplossingen.

Nodige documenten bij de aanvraag
Het VAPH kan pas oordelen over een aanvraag voor een tegemoetkoming in de kosten voor individueel vervoer nadat het de volgende documenten heeft ontvangen:

* In het einddiplomajaar volstaan de resterend af te leggen studiepunten. In het geval de norm van 27 studiepunten wegens ziekte of beperking niet mogelijk is, hanteert het VAPH dezelfde regels als het agentschap opgroeien.

Vervoer door vrijwilliger
Hou in geval van vervoer door een vrijwilliger rekening met de maximale tussenkomst in de vrijwilligerswetgeving.

Terugbetaling bij co-ouderschap

De hulpmiddelen of aanpassingen uit deze hulpmiddelenfiche kunnen gemakkelijk meegenomen worden en worden geen tweede keer terugbetaald omwille van co-ouderschap.