Individueel vervoer naar gewoon lager onderwijs

In onderstaande hulpmiddelenfiche vindt u informatie over de aard en het gebruik van het hulpmiddel en richtlijnen die helpen om een vraag voor terugbetaling efficiënt af te handelen.

In de onderdelen ‘Beschrijving van het hulpmiddel’, ‘Voor wie is het hulpmiddel bestemd?’ en ‘Met welke hulpmiddelen kunt u dit hulpmiddel niet combineren?’, vindt u informatie over de mogelijkheden voor terugbetaling van het hulpmiddel. In de beschrijving wordt gedefinieerd welke hulpmiddelen en aanpassingen onder deze referterubriek horen. In het deel ‘Voor wie is het hulpmiddel bestemd?’ wordt aangegeven voor wie en onder welke omstandigheden het VAPH met deze referterubriek standaard een tegemoetkoming voorziet. Als uw situatie niet overeenkomt met een van de situaties die hier beschreven zijn, maar de noodzaak, werkzaamheid, doelmatigheid, gebruiksfrequentie van het hulpmiddel zijn toch aangetoond in functie van de handicap, kan het VAPH eveneens tegemoetkoming geven voor het hulpmiddel.

Meer informatie over de terugbetaling van hulpmiddelen vindt u in het deel ‘Hulpmiddelen’ op de website van het VAPH.

Beschrijving van het hulpmiddel

Individueel vervoer naar gewoon lager onderwijs zijn dagelijkse verplaatsingen met de auto of (gesubsidieerde) taxi tussen de woonplaats en de school voor gewoon lager onderwijs. In het geval van verblijf op internaat betreft het ook wekelijkse verplaatsingen naar en van het internaat.

Dagelijkse verplaatsingen naar en van de onderwijsinstelling zijn werkelijke verplaatsingen met de eigen auto of een (gesubsidieerde) taxi langs de kortste route volgens geopunt.be tussen de woonplaats en de onderwijsinstelling per dag dat de persoon les volgt.

Wekelijkse verplaatsing naar en van het internaat zijn werkelijke wekelijkse verplaatsingen met de eigen auto of een (gesubsidieerde) taxi langs de kortste route volgens geopunt.be tussen de woonplaats en het internaat.

Goedkeuringen blijven geldig voor de volledige duur van de lagere schoolopleiding.

Het VAPH kan een tegemoetkoming in de kosten voor individueel vervoer pas uitbetalen nadat het een volledig ingevulde en ondertekende kostenstaat heeft ontvangen.

Inbegrepen:

Niet inbegrepen:

Voor wie is het hulpmiddel bestemd?

  1. Personen met een ernstig of volledig functieverlies in beide onderste ledematen:
    • die schoollopen in het gewoon lager onderwijs;
    • die voor verplaatsingen binnen- en buitenshuis langdurig en definitief gebruik maken van een rolstoel of orthopedische zitschaal met onderstel;
    • die zich wegens de handicap niet met de rolstoel of met het openbaar vervoer vanuit de woonplaats naar school kunnen verplaatsen.

Refertebedrag, refertetermijn, procedure, gebruik bij vergunde zorgaanbieder of ouderinitiatief, zeer uitzonderlijke zorgbehoefte

Refertebedrag
0,70 euro/km
Refertetermijn
n.v.t.
Vereenvoudigde aanvraagprocedure
Mogelijk
Terugbetaling bij gebruik bij vergunde zorgaanbieder of ouderinitiatief
Mogelijk
Zeer uitzonderlijke zorgbehoefte
Mogelijk

Extra informatie

Toelichting

Niet te combineren met

PAB- of PVB-uitbetaling voor taxivervoer voor dezelfde ritten.

Nodige documenten bij de aanvraag
Het VAPH kan pas oordelen over een aanvraag voor een tegemoetkoming in de kosten voor individueel vervoer nadat het een ingevuld aanvraagformulier ‘Aanvraag van een tegemoetkoming in de kosten voor vervoer en verblijf’ heeft ontvangen.

Maxima voor aantal kilometer en aantal ritten

Er gelden maxima voor het aantal kilometer en het aantal ritten die in aanmerking komen voor een tegemoetkoming.

Voor dagelijks vervoer komen maximaal 1x heen en 1x terug per lesdag in aanmerking. Per enkele rit komen er maximaal 15 kilometer in aanmerking voor een tegemoetkoming.

Voor wekelijks vervoer komen maximaal 1x heen en 1x terug per week in aanmerking.

Refertebedrag

Het refertebedrag is een tegemoetkoming van € 0,7/km voor de afstand tussen de woonplaats en de school met de leerling met een handicap in de auto, ongeacht de vervoerswijze. Zowel dagelijkse verplaatsingen om de leerling elke dag naar school te brengen terug naar huis te halen, als wekelijkse verplaatsingen om de leerling naar een internaat te vervoeren, komen in aanmerking.

Het refertebedrag per kilometer is een forfaitaire vergoeding voor de kosten:

Het refertebedrag kan vrij besteed worden aan een combinatie van verschillende vervoersoplossingen.

Vervoer door vrijwilliger
Hou in geval van vervoer door een vrijwilliger rekening met de maximale tussenkomst in de vrijwilligerswetgeving.

Terugbetaling bij co-ouderschap

De hulpmiddelen of aanpassingen uit deze hulpmiddelenfiche kunnen gemakkelijk meegenomen worden en worden geen tweede keer terugbetaald omwille van co-ouderschap.