Smartphone of mobiele telefoon met toetsen voorzien van spraakuitvoer en vergroting

In onderstaande hulpmiddelenfiche vindt u informatie over de aard en het gebruik van het hulpmiddel en richtlijnen die helpen om een vraag voor terugbetaling efficiënt af te handelen.

In de onderdelen ‘Beschrijving van het hulpmiddel’, ‘Voor wie is het hulpmiddel bestemd?’ en ‘Met welke hulpmiddelen kunt u dit hulpmiddel niet combineren?’, vindt u informatie over de mogelijkheden voor terugbetaling van het hulpmiddel. In de beschrijving wordt gedefinieerd welke hulpmiddelen en aanpassingen onder deze referterubriek horen. In het deel ‘Voor wie is het hulpmiddel bestemd?’ wordt aangegeven voor wie en onder welke omstandigheden het VAPH met deze referterubriek standaard een tegemoetkoming voorziet. Als uw situatie niet overeenkomt met een van de situaties die hier beschreven zijn, maar de noodzaak, werkzaamheid, doelmatigheid, gebruiksfrequentie van het hulpmiddel zijn toch aangetoond in functie van de handicap, kan het VAPH eveneens tegemoetkoming geven voor het hulpmiddel.

Meer informatie over de terugbetaling van hulpmiddelen vindt u in het deel ‘Hulpmiddelen’ op de website van het VAPH.

smartphone_smartphone_smartphone_BlindShellClassicsmartphone_SmartVision2smartphone_doro_8035smartphone_iPhone7

Beschrijving van het hulpmiddel

Een smartphone of mobiele telefoon met toetsen voorzien van spraakuitvoer en vergroting is één van beide hieronder omschreven apparaten, al dan niet aangevuld met een extra externe batterij (powerbank):

1. Mobiele telefoon met toetsen voorzien van spraakuitvoer en vergroting, dat wil zeggen:

2. Smartphone

Inbegrepen:

Voor wie is het hulpmiddel bestemd?

 1. Slechtzienden:
  • die willen mobiel bellen;
  • die meer nodig hebben dan gebeld worden;
  • die enkele telefoonnummers van buiten kennen en die kunnen vormen op een eenvoudige gsm.
 2. Blinden:
  • die willen mobiel bellen;
  • die meer nodig hebben dan gebeld worden;
  • die enkele telefoonnummers van buiten kennen en die kunnen vormen op een eenvoudige gsm.

Refertebedrag, refertetermijn, basiskosten, procedure, gebruik bij vergunde zorgaanbieder of ouderinitiatief, zeer uitzonderlijke zorgbehoefte

Refertebedrag
453,61 euro
Refertetermijn
4 jaar
Basiskosten
55,39 euro
Vereenvoudigde aanvraagprocedure
Niet mogelijk
Terugbetaling bij gebruik bij vergunde zorgaanbieder of ouderinitiatief
Mogelijk
Zeer uitzonderlijke zorgbehoefte
Niet mogelijk

Met welke hulpmiddelen kunt u dit hulpmiddel niet combineren?

Extra informatie

Toelichting

Een hernieuwing van de vroegere referterubriek ‘uitspraak of vergroting GSM’ na het verstrijken van de refertetermijn door een smartphone of een mobiele telefoon met toetsen voorzien van spraakuitvoer en vergroting kan wél met een vereenvoudigde aanvraag ingediend worden. Een adviesrapport is niet meer aan de orde.

Een smartphone is een mobiele telefoon met extra functies:

Een smartphone heeft dus:

Een smartphone waarmee de hoger beschreven functies efficiënt kunnen uitgevoerd worden, heeft minimaal een scherm met een diagonaal van 4”, 1GB werkgeheugen, dataverbinding en een quad-coreprocessor.

Smartphones werken met verschillende besturingssystemen. De twee meest voorkomende zijn Android van Google en iOS van Apple.

Een seniorengsm met gesproken cijfertoetsen komt niet in aanmerking voor een tussenkomst. Het moet gaan om volledige spraakweergave waarmee de gsm bruikbaar is zonder het scherm te zien.

Computertechnologie -meer bepaald een computer, een tablet of een smartphone- maakt deel uit van een goed werkende en toegankelijke oplossing. Daarom dient er extra aandacht besteed te worden aan de technische vereisten van de computertechniek. Toegankelijkheidssoftware (vergroting, spraak, braillesturing, tekstherkenning, …) en specifieke hardware (toetsenbord, brailleprinter, scanner, …) dienen zorgvuldig gecheckt te worden op compatibiliteit en conflictvrije werking binnen het geheel van de oplossing.

Terugbetaling bij co-ouderschap

De hulpmiddelen of aanpassingen uit deze hulpmiddelenfiche kunnen gemakkelijk meegenomen worden en worden geen tweede keer terugbetaald omwille van co-ouderschap.

Vroegere benamingen voor deze referterubriek