Hoog-laagverzorgingsbed

In onderstaande hulpmiddelenfiche vindt u informatie over de aard en het gebruik van het hulpmiddel en richtlijnen die helpen om een vraag voor terugbetaling efficiënt af te handelen.

In de onderdelen ‘Beschrijving van het hulpmiddel’, ‘Voor wie is het hulpmiddel bestemd?’ en ‘Met welke hulpmiddelen kunt u dit hulpmiddel niet combineren?’, vindt u informatie over de mogelijkheden voor terugbetaling van het hulpmiddel. In de beschrijving wordt gedefinieerd welke hulpmiddelen en aanpassingen onder deze referterubriek horen. In het deel ‘Voor wie is het hulpmiddel bestemd?’ wordt aangegeven voor wie en onder welke omstandigheden het VAPH met deze referterubriek standaard een tegemoetkoming voorziet. Als uw situatie niet overeenkomt met een van de situaties die hier beschreven zijn, maar de noodzaak, werkzaamheid, doelmatigheid, gebruiksfrequentie van het hulpmiddel zijn toch aangetoond in functie van de handicap, kan het VAPH eveneens tegemoetkoming geven voor het hulpmiddel.

Meer informatie over de terugbetaling van hulpmiddelen vindt u in het deel ‘Hulpmiddelen’ op de website van het VAPH.

hoog-laagverzorgingsbedhoog-laagverzorgingsbed

Beschrijving van het hulpmiddel

Een hoog-laagverzorgingsbed is een bed met:

Het bed kan voorzien zijn van:

Inbegrepen:

Niet inbegrepen:

Voor wie is het hulpmiddel bestemd?

 1. Personen met een matig, ernstig of volledig functieverlies in beide onderste en beide bovenste ledematen:
  • die niet in staat zijn om zich (al dan niet met hulpmiddelen) zelfstandig te verzorgen;
  • die voor hun dagelijkse verzorging door derden aangewezen zijn op verzorging in bed.
 2. Personen met een matig, ernstig of volledig functieverlies in beide onderste en beide bovenste ledematen:
  • die niet in staat zijn om zich (al dan niet met hulpmiddelen) te positioneren in bed;
  • die meerdere keren per dag door derden in bed moeten gepositioneerd worden.
 3. Personen met een volledig functieverlies in een onderste en een bovenste lidmaat:
  • die niet in staat zijn om zich (al dan niet met hulpmiddelen) zelfstandig te verzorgen;
  • die voor hun dagelijkse verzorging door derden aangewezen zijn op verzorging in bed.
 4. Personen met een volledig functieverlies in een onderste en een bovenste lidmaat:
  • die niet in staat zijn om zich (al dan niet met hulpmiddelen) te positioneren in bed;
  • die meerdere keren per dag door derden in bed moeten gepositioneerd worden.
 5. Personen met een ernstig of volledig functieverlies in beide onderste ledematen:
  • die niet in staat zijn om zich (al dan niet met hulpmiddelen) zelfstandig te verzorgen;
  • die voor hun dagelijkse verzorging door derden aangewezen zijn op verzorging in bed.
 6. Personen met een ernstig of volledig functieverlies in een of beide onderste ledematen:
  • die voor verplaatsingen binnenshuis langdurig en definitief gebruik maken van een rolstoel of orthopedische zitschaal met onderstel
  • die niet in staat zijn om zelfstandig in en uit een bed op een vaste, aangepaste hoogte te transfereren;
  • die een transfer kunnen uitvoeren van hoog naar laag.

Refertebedrag, refertetermijn, basiskosten, herstellingskosten, procedure, gebruik bij vergunde zorgaanbieder of ouderinitiatief, zeer uitzonderlijke zorgbehoefte

Refertebedrag
1.361,00 euro
Refertetermijn
10 jaar
Basiskosten
120,00 euro
Herstellingskosten
524,06 euro
Vereenvoudigde aanvraagprocedure
Niet mogelijk
Terugbetaling bij gebruik bij vergunde zorgaanbieder of ouderinitiatief
Niet mogelijk
Zeer uitzonderlijke zorgbehoefte
Mogelijk

Met welke hulpmiddelen kunt u dit hulpmiddel niet combineren?

Extra informatie

Waarmee kunt u dit hulpmiddel aanvullen?

Toelichting

De elektrische hoogteverstelling laat toe om:

De elektrisch verstelbare bedbodem laat toe om:

Toelichting bij aanvullende referterubriek 'aanpassing bediening hoog-laagverzorgingsbed'.

Bij sommige elektrisch verstelbare bedbodems is (optioneel) een bijhorende IR-afstandsbediening verkrijgbaar. De codes van zo’n afstandsbediening kunnen eenvoudig ingelezen worden in een IR-zender voor omgevingsbediening.

Voor personen die voor de bediening van diverse toestellen aangewezen zijn op een IR-zender voor omgevingsbediening is dat een eenvoudige oplossing om ook de verstelling van het bed te kunnen bedienen.

De aanvullende rubriek 'aanpassing bediening hoog-laagverzorgingsbed' is bedoeld voor een tegemoetkoming in de meerkosten van zo'n bij het bed bijhorende IR-afstandsbediening.

Terugbetaling bij co-ouderschap

De hulpmiddelen of aanpassingen uit deze hulpmiddelenfiche kunnen indien noodzakelijk een tweede keer terugbetaald worden in een context van co-ouderschap.

Vroegere benamingen voor deze referterubriek