Plateaulift

In onderstaande hulpmiddelenfiche vindt u informatie over de aard en het gebruik van het hulpmiddel en richtlijnen die helpen om een vraag voor terugbetaling efficiënt af te handelen.

In de onderdelen ‘Beschrijving van het hulpmiddel’, ‘Voor wie is het hulpmiddel bestemd?’ en ‘Met welke hulpmiddelen kunt u dit hulpmiddel niet combineren?’, vindt u informatie over de mogelijkheden voor terugbetaling van het hulpmiddel. In de beschrijving wordt gedefinieerd welke hulpmiddelen en aanpassingen onder deze referterubriek horen. In het deel ‘Voor wie is het hulpmiddel bestemd?’ wordt aangegeven voor wie en onder welke omstandigheden het VAPH met deze referterubriek standaard een tegemoetkoming voorziet. Als uw situatie niet overeenkomt met een van de situaties die hier beschreven zijn, maar de noodzaak, werkzaamheid, doelmatigheid, gebruiksfrequentie van het hulpmiddel zijn toch aangetoond in functie van de handicap, kan het VAPH eveneens tegemoetkoming geven voor het hulpmiddel.

Meer informatie over de terugbetaling van hulpmiddelen vindt u in het deel ‘Hulpmiddelen’ op de website van het VAPH.

De gevraagde hulpmiddelenfiche (#4889 Plateaulift) is niet geldig op de gevraagde datum (vandaag). Onderstaande versie van de fiche was geldig van 2019-07-01 tot 2022-09-30.
plateauliftplateaulift buitenopstelling

Beschrijving van het hulpmiddel

Een plateaulift is ofwel een 'verticaal hefplatform -1,80 m' bestaande uit een open rolstoeltoegankelijk platform dat via een vaste geleider verticaal een hoogteverschil van maximaal 1,80 m overbrugt, ofwel een 'diagonaal hefplatform' bestaande uit een open rolstoeltoegankelijk platform dat via een vaste geleider een trap volgt.

Inbegrepen:

Niet inbegrepen:

Voor wie is het hulpmiddel bestemd?

  1. Personen met een ernstig of volledig functieverlies in een of beide onderste ledematen:
    • die voor verplaatsingen binnenshuis langdurig en definitief gebruik maken van een rolstoel (of verrijdbare stoel);
    • bij wie een of meer van de noodzakelijk bereikbare woonruimtes (slaapkamer(s), toilet, badkamer, leefruimte, keuken, garage, toegang) zich op verschillende niveaus met een maximum hoogteverschil van 1,80 m bevinden;
    • bij wie in de bestaande woning de noodzakelijk bereikbare woonruimten niet op eenzelfde niveau kunnen georganiseerd worden.

Refertebedrag, refertetermijn, onderhoud, herstellingskosten, procedure, gebruik bij vergunde zorgaanbieder of ouderinitiatief, zeer uitzonderlijke zorgbehoefte

Refertebedrag
13.650,00 euro
Refertetermijn
12 jaar
Onderhoud
197,80 euro 2 keer per jaar
Herstellingskosten
20% van het refertebedrag;
Vereenvoudigde aanvraagprocedure
Niet mogelijk
Terugbetaling bij gebruik bij vergunde zorgaanbieder of ouderinitiatief
Niet mogelijk
Zeer uitzonderlijke zorgbehoefte
Mogelijk

Extra informatie

Welke attesten en verslagen voegt u toe om de aanvraag te ondersteunen?

Toelichting

Als gekozen wordt voor een plateaulift om een hoogteverschil te overbruggen zal dooorgaans geen andere oplossing noodzakelijk zijn voor hetzelfde hoogteverschil.

Plateaulift:

Een plateaulift is gebouwd volgens machinerichtlijn van 2006/42/EG

Zelfstandige gebruikers van een plateaulift voorzien best een communicatiemogelijkheid zoals telefoon, gsm bij panne.

Bij de keuze van een 'hefplatform dat de trap volgt' zal de bestaande trap functioneel, voor andere gebruikers, smaller worden.

Een verticaal hefplatform -1,80 m is bedoeld voor personen in een manuele of elektronische rolstoel die een aangepaste leefruimte op een niveauverschil van minder dan 1,80 m moet bereiken. Het platform kan ook buiten de woning geplaatst worden.

Verticaal hefplatform -1,80 m

De rolstoelgebruiker moet op het hefplatform kunnen rijden. Meestal is er aan het platform een kleine opkant van 2 à 3 cm.

Het platform moet voldoende groot zijn. De afmetingen zijn ook afhankelijk van de manier waarop de rolstoelgebruiker het hefplatform betreedt en verlaat.

Naast voldoende opstelruimte, vereist een verticaal hefplatform -1,80 m geen specifieke bouwvoorzieningen. De meeste hefplatformen -1,80 m zijn zelfdragende constructies. Soms worden ze verankerd in de muur.

Alleen een leverancier die ter plaatse komt kijken, kan oordelen of er een verticaal hefplatform dat de trap volgt kan geplaatst worden.

Als een 'verticaal hefplatform -1,80 m' geplaatst wordt aan een woningscheidende wand, moet men rekening houden voor mogelijke geluidsoverlast bij de buren.

Hefplatform dat de trap volgt

Een hefplatform dat de trap volgt, wordt vooral in openbare gebouwen gebruikt en aan de toegang tot de woning. Om een verdieping te overbruggen in een private woning, bestaan er hefplatformen met kleinere afmetingen.

De rolstoelgebruiker moet op het platform kunnen rijden. Meestal is er aan het platform een kleine opkant van 2 à 3 cm.

Het platform moet voldoende groot zijn. De afmetingen zijn ook afhankelijk van de manier waarop de rolstoelgebruiker het hefplatform betreedt en verlaat.

Het hefplatform moet (automatisch) open en dicht kunnen klappen. Op die manier blijft de trap toegankelijk voor andere gezinsleden. Hetzelfde geldt voor de veiligheidsbeugels.

Op de start- en eindplaats van dit hefplatform moet, naast de opstelplaats voor het hefplatform, ook nog een draaicirkel van minimaal 1,5 m voorzien worden. Dat is in een klassieke traphal vaak onmogelijk.

De trap moet aanpasbaar zijn.

De trap moet een montage van een hefplatform mogelijk maken:

Alleen een leverancier die ter plaatse komt kijken, kan oordelen of er een diagonaal hefplatform kan geplaatst worden.

Als een 'hefplatform dat de trap volgt' geplaatst wordt aan een woningscheidende wand, moet men rekening houden met mogelijke geluidsoverlast bij de buren.

Snel Degeneratieve Aandoening (SDA)

Bij personen met een SDA is een oplossing voor verticale circulatie zoals een traplift, een verticaal hefplatform (plateaulift) en een kokerlift, meestal geen adequate oplossing. Het functioneel kunnen gebruiken van deze oplossing staat niet in verhouding tot de referteperiode waarvoor dit bedoeld is.

Het inschatten van de evolutie van het ziektebeeld moet zorgvuldig in kaart gebracht worden. Dat moet gestaafd worden met medische attesten en een recent functioneel bilan over de motorische vaardigheden.

Aanvragen voor een oplossing om verticale circulatie voor personen met SDA zullen telkens beoordeeld worden door een arts van het VAPH.

Een betere oplossing is om onmiddellijk voor een comfortabele oplossing voor de verzorging van betrokkene te kiezen op het meest toegankelijke niveau.

Grote ingrepen zoals ombouwen van een bestaande leefruimte door zware breekwerken, het plaatsen van verticale circulatie, moeten vermeden worden.

Hulpmiddelendatabank: Plateaulift

Terugbetaling bij co-ouderschap

De hulpmiddelen of aanpassingen uit deze hulpmiddelenfiche kunnen indien noodzakelijk een tweede keer terugbetaald worden in een context van co-ouderschap.