Traplift

In onderstaande hulpmiddelenfiche vindt u informatie over de aard en het gebruik van het hulpmiddel en richtlijnen die helpen om een vraag voor terugbetaling efficiënt af te handelen.

In de onderdelen ‘Beschrijving van het hulpmiddel’, ‘Voor wie is het hulpmiddel bestemd?’ en ‘Met welke hulpmiddelen kunt u dit hulpmiddel niet combineren?’, vindt u informatie over de mogelijkheden voor terugbetaling van het hulpmiddel. In de beschrijving wordt gedefinieerd welke hulpmiddelen en aanpassingen onder deze referterubriek horen. In het deel ‘Voor wie is het hulpmiddel bestemd?’ wordt aangegeven voor wie en onder welke omstandigheden het VAPH met deze referterubriek standaard een tegemoetkoming voorziet. Als uw situatie niet overeenkomt met een van de situaties die hier beschreven zijn, maar de noodzaak, werkzaamheid, doelmatigheid, gebruiksfrequentie van het hulpmiddel zijn toch aangetoond in functie van de handicap, kan het VAPH eveneens tegemoetkoming geven voor het hulpmiddel.

Meer informatie over de terugbetaling van hulpmiddelen vindt u in het deel ‘Hulpmiddelen’ op de website van het VAPH.

De gevraagde hulpmiddelenfiche (#2715 Traplift) is niet geldig op de gevraagde datum (vandaag). Onderstaande versie van de fiche was geldig van 2017-11-30 tot 2019-06-30.
schets van een traplift over meerdere verdiepingenschets van een traplift over meerdere verdiepingenschets van een traplift over één traptraplift

Beschrijving van het hulpmiddel

Een traplift is een stoeltje dat via een rail de helling van de trap volgt.

Die rail kan op de trede of in een vaste muur bevestigd worden.

Een traplift kan geplaatst worden op een rechte trap, een trap met bochten of over meerdere trappen (verdiepingen).

Een traplift heeft een stoeltje. Dat stoeltje kan al dan niet 90 ° draaien.

Inbegrepen:

Voor wie is het hulpmiddel bestemd?

 1. Personen met een ernstig of volledig functieverlies in een of beide onderste ledematen:
  • die voor verplaatsingen binnenshuis langdurig en definitief gebruik maken van een rolstoel (of verrijdbare stoel);
  • bij wie een of meer van de noodzakelijk bereikbare woonruimtes (slaapkamer(s), toilet, badkamer, leefruimte, garage, toegang) zich op verschillende niveaus bevinden;
  • bij wie de woonfuncties slechts kunnen georganiseerd worden op eenzelfde niveau door ombouwen/aanbouwen van de woning: badkamer, eigen slaapkamer, toilet, leefruimte of garage;
  • die een actieve transfer van rolstoel naar zit traplift zelfstandig kunnen uitvoeren (met niveauverschil);
  • die zelfstandig de traplift kunnen bedienen;
  • die veilig en actief kunnen blijven zitten op het stoeltje van de traplift;
  • die op elk verdiep over een bereikbare rolstoel of verrijdbare stoel kunnen beschikken.
 2. Personen met een ernstig of volledig functieverlies in een of beide onderste ledematen:
  • die voor verplaatsingen binnenshuis langdurig en definitief gebruik maken van een rolstoel (of verrijdbare stoel);
  • bij wie een of meer van de noodzakelijk bereikbare woonruimtes (slaapkamer(s), toilet, badkamer, leefruimte, garage, toegang) zich op verschillende niveaus bevinden;
  • bij wie de woonfuncties slechts kunnen georganiseerd worden op eenzelfde niveau door ombouwen/aanbouwen van de woning: badkamer, eigen slaapkamer, toilet, leefruimte of garage;
  • die met hulp van derden op de traplift plaats nemen;
  • die zelfstandig kunnen blijven zitten op de traplift;
  • die op elk verdiep over een bereikbare rolstoel of verrijdbare stoel kunnen beschikken.
 3. Personen met een matig of ernstig functieverlies in een of beide onderste ledematen:
  • die zich met ondersteuning door derden, een loophulpmiddel, een orthese of prothese nog stappend kunnen verplaatsen;
  • die onvoldoende steun hebben aan de huidige leuning van de trap;
  • voor wie een aanvullende trapleuning geen oplossing is;
  • bij wie een of meer van de noodzakelijk bereikbare woonruimten (slaapkamer(s), toilet, badkamer, leefruimte, garage, toegang) zich op verschillende niveaus bevinden;
  • bij wie de woonfuncties slechts kunnen georganiseerd worden op eenzelfde niveau door ombouwen/aanbouwen van de woning: badkamer, eigen slaapkamer, toilet, leefruimte of garage;
  • die zelfstandig de traplift kunnen bedienen;
  • die veilig en actief kunnen zitten op het stoeltje van de traplift.
 4. Personen met een matig functieverlies in een of beide onderste ledematen:
  • die onvoldoende steun hebben aan de huidige leuning van de trap;
  • voor wie een aanvullende trapleuning geen oplossing is;
  • bij wie een of meer van de noodzakelijk bereikbare woonruimten (slaapkamer(s), toilet, badkamer, leefruimte, garage, toegang) zich op verschillende niveaus bevinden;
  • bij wie de woonfuncties slechts kunnen georganiseerd worden op eenzelfde niveau door ombouwen/aanbouwen van de woning: badkamer, eigen slaapkamer, toilet, leefruimte of garage;
  • die zelfstandig de traplift kunnen bedienen;
  • die veilig en actief kunnen zitten op het stoeltje van de traplift.
 5. Personen met een ernstig verlies van de inspanningstolerantie:
  • die onvoldoende steun hebben aan de huidige leuning van de trap;
  • voor wie een aanvullende trapleuning geen oplossing is;
  • bij wie een of meer van de noodzakelijk bereikbare woonruimten (slaapkamer(s), toilet, badkamer, leefruimte, garage, toegang) zich op verschillende niveaus bevinden;
  • bij wie de woonfuncties slechts kunnen georganiseerd worden op eenzelfde niveau door ombouwen/aanbouwen van de woning: badkamer, eigen slaapkamer, toilet, leefruimte of garage;
  • die zelfstandig de traplift kunnen bedienen;
  • die veilig en actief kunnen zitten op het stoeltje van de traplift.

Refertebedrag, refertetermijn, onderhoud, herstellingskosten, procedure, gebruik bij vergunde zorgaanbieder of ouderinitiatief, zeer uitzonderlijke zorgbehoefte

Refertebedrag
8.819,70 euro
Refertetermijn
12 jaar
Onderhoud
197,80 euro 1 keer per jaar
Herstellingskosten
20% van het refertebedrag;
Vereenvoudigde aanvraagprocedure
Niet mogelijk
Terugbetaling bij gebruik bij vergunde zorgaanbieder of ouderinitiatief
Niet mogelijk
Zeer uitzonderlijke zorgbehoefte
Mogelijk

Extra informatie

Welke attesten en verslagen voegt u toe om de aanvraag te ondersteunen?

Toelichting

Als een traplift gebruikt wordt als hulpmiddel om een hoogteverschil te overbruggen is doorgaans geen ander hulpmiddel voor hetzelfde hoogteverschil nodig.

Het refertebedrag traplift wordt doorgaans niet gecombineerd met een aanvullende traplift, een plateaulift of een kokerlift.

Traplift:

Om een traplift te kunnen gebruiken, moet de persoon permanent op een knop kunnen drukken. Dat kan een vasthoudknop zijn of een joystick als de persoon onvoldoende kracht of handfunctie heeft om de vasthoudknop ingedrukt te houden.

Als een kind met een traplift moet vervoerd worden, moet een volwassene de traplift bedienen met een afstandsbediening.

Een traplift is gebouwd volgens de machinerichtlijn van 2006/42/EG

Bij een aanpassing van de woning kiezen rolstoelgebruikers best voor een oplossing waarbij alle noodzakelijke woonruimten op hetzelfde niveau georganiseerd worden. Als dat niet kan, dan is een kokerlift een meer adequate oplossing dan een traplift. Pas na uitsluiting van de mogelijkheid om alle noodzakelijke woonruimten op hetzelfde niveau te organiseren, kan een traplift een adequate oplossing worden.

Zelfstandige gebruikers van een traplift voorzien best op het verdiep een communicatiemogelijkheid zoals telefoon, gsm bij panne.

Bij de keuze van een traplift zal de bestaande trap functioneel, voor andere gebruikers, smaller worden.

Voor rolstoelgebruikers moet er rekening mee gehouden worden dat aan het eindpunt van de traplift altijd een rolstoel moet opgesteld staan of moet kunnen opgesteld worden. (Het realiseren van de nodige draaicirkels valt buiten deze fiche: zie fiche circulatieomgeving.)

De noodzakelijke leefruimten op verdiep moeten rolstoeltoegankelijk zijn. Daarmee bedoelen we dat er voldoende draaicirkels moeten kunnen aangetoond worden; dat de hal op verdiep voldoende breed (minimaal 90 cm) moet zijn om met een rolstoel een vlotte doorgang te bekomen. Meten is weten en aantonen op een plan, schets, foto met maatvoering is aangewezen.

Alleen een leverancier die ter plaatse komt kijken, kan oordelen of er een traplift kan geplaatst worden.

Snel Degeneratieve Aandoening (SDA)

Bij personen met een SDA is een oplossing voor verticale circulatie zoals een traplift, een verticaal hefplatform (plateaulift) en een kokerlift, meestal geen adequate oplossing. Het functioneel kunnen gebruiken van deze oplossing staat niet in verhouding tot de referteperiode waarvoor dit bedoeld is.

Het inschatten van de evolutie van het ziektebeeld moet zorgvuldig in kaart gebracht worden. Dat moet gestaafd worden met medische attesten en een recent functioneel bilan over de motorische vaardigheden.

Aanvragen voor een oplossing voor verticale circulatie voor personen met SDA zullen telkens beoordeeld worden door een arts van het VAPH.

Een betere oplossing is om onmiddellijk voor een comfortabele oplossing voor de verzorging van betrokkene te kiezen op het meest toegankelijke niveau.

Grote ingrepen zoals ombouwen van een bestaande leefruimte door zware breekwerken, het plaatsen van verticale circulatie, moeten vermeden worden.

Hulpmiddelendatabank: Traplift

Terugbetaling bij co-ouderschap

De hulpmiddelen of aanpassingen uit deze hulpmiddelenfiche kunnen indien noodzakelijk een tweede keer terugbetaald worden in een context van co-ouderschap.