icoon van een persoon die praaat
Oplossingen voor personen met een stem-, taal- of spraakstoornis
icoon pijltjes terug
Terug naar de hulpmiddeleninfo's
icoon twee pratende mensen
Communiceren
april 2017
foto van Nova Chat
Nova Chat, communicatiesysteem gebaseerd op een tablet
pdf - december 2012
KOC - Kenniscentrum Hulpmiddelen - Zenithgebouw - Koning Albert II-laan 37 - 1030 Brussel - 02 249 34 44 - koc@vaph.be