vaph logo en link naar de vaph-website

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

Tegemoetkoming voor hulpmiddelen

KOC, december 2017
KOC - Kenniscentrum Hulpmiddelen - Zenithgebouw - Koning Albert II-laan 37 - 1030 Brussel - 02 249 34 44 - koc@vaph.be