Pedagogische hulp bij hogere studies

In onderstaande hulpmiddelenfiche vindt u informatie over de aard en het gebruik van het hulpmiddel en richtlijnen die helpen om een vraag voor terugbetaling efficiënt af te handelen.

In de onderdelen ‘Beschrijving van het hulpmiddel’, ‘Voor wie is het hulpmiddel bestemd?’ en ‘Met welke hulpmiddelen kunt u dit hulpmiddel niet combineren?’, vindt u informatie over de mogelijkheden voor terugbetaling van het hulpmiddel. In de beschrijving wordt gedefinieerd welke hulpmiddelen en aanpassingen onder deze referterubriek horen. In het deel ‘Voor wie is het hulpmiddel bestemd?’ wordt aangegeven voor wie en onder welke omstandigheden het VAPH met deze referterubriek standaard een tegemoetkoming voorziet. Als uw situatie niet overeenkomt met een van de situaties die hier beschreven zijn, maar de noodzaak, werkzaamheid, doelmatigheid, gebruiksfrequentie van het hulpmiddel zijn toch aangetoond in functie van de handicap, kan het VAPH eveneens tegemoetkoming geven voor het hulpmiddel.

Meer informatie over de terugbetaling van hulpmiddelen vindt u in het deel ‘Hulpmiddelen’ op de website van het VAPH.

De gevraagde hulpmiddelenfiche (#2604) is niet geldig op de gevraagde datum (vandaag). Onderstaande versie van de fiche was geldig van 2017-11-30 tot 2019-02-11. Ga naar de website van het VAPH voor de actuele versie van fiche.

Beschrijving van het hulpmiddel

Inhoudelijke begeleiding buiten de lesuren voor een opleiding van het hoger onderwijs of het hoger beroepsonderwijs die georganiseerd wordt overeenkomstig het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen en die leidt tot het behalen van respectievelijk de graad van bachelor of master of het diploma van gegradueerde.

Voor wie is het hulpmiddel bestemd?

 1. Slechthorenden
  • die een opleiding van het hoger onderwijs of het hoger beroepsonderwijs volgen;
  • die een opleiding volgen voor het behalen van een eerste diploma gegradueerde, een eerste graad van bachelor of een eerste graad van master;
  • die een opleiding volgen voor het behalen van een eerste diploma gegradueerde, een eerste graad van bachelor of een eerste graad van master na het verwerven van de handicap.
 2. Slechtzienden
  • die een opleiding van het hoger onderwijs of het hoger beroepsonderwijs volgen;
  • die een opleiding volgen voor het behalen van een eerste diploma gegradueerde, een eerste graad van bachelor of een eerste graad van master;
  • die een opleiding volgen voor het behalen van een eerste diploma gegradueerde, een eerste graad van bachelor of een eerste graad van master na het verwerven van de handicap.
 3. Doven
  • die een opleiding van het hoger onderwijs of het hoger beroepsonderwijs volgen;
  • die een opleiding volgen voor het behalen van een eerste diploma gegradueerde, een eerste graad van bachelor of een eerste graad van master;
  • die een opleiding volgen voor het behalen van een eerste diploma gegradueerde, een eerste graad van bachelor of een eerste graad van master na het verwerven van de handicap.
 4. Blinden
  • die een opleiding van het hoger onderwijs of het hoger beroepsonderwijs volgen;
  • die een opleiding volgen voor het behalen van een eerste diploma gegradueerde, een eerste graad van bachelor of een eerste graad van master;
  • die een opleiding volgen voor het behalen van een eerste diploma gegradueerde, een eerste graad van bachelor of een eerste graad van master na het verwerven van de handicap.
 5. Doofblinden
  • die een opleiding van het hoger onderwijs of het hoger beroepsonderwijs volgen;
  • die een opleiding volgen voor het behalen van een eerste diploma gegradueerde, een eerste graad van bachelor of een eerste graad van master;
  • die een opleiding volgen voor het behalen van een eerste diploma gegradueerde, een eerste graad van bachelor of een eerste graad van master na het verwerven van de handicap.

Refertebedrag, refertetermijn, procedure, gebruik bij vergunde zorgaanbieder of ouderinitiatief

Refertebedrag
6.931,17 euro
Refertetermijn
n.v.t.
Vereenvoudigde aanvraagprocedure
Niet mogelijk
Terugbetaling bij gebruik bij vergunde zorgaanbieder of ouderinitiatief
Mogelijk
Zeer uitzonderlijke zorgbehoefte
Mogelijk

Extra informatie

Welke attesten en verslagen voegt u toe om de aanvraag te ondersteunen?

Toelichting

Bij het volgen van hoger onderwijs moet de persoon eerst GON aanvragen (CLB-attest) of buitengewoon onderwijs volgen. Er moet gebruik gemaakt zijn van GON in het hoger onderwijs. Indien er geen GON werd gebruikt, moet dit goed gemotiveerd zijn.

De beslissing tot toekenning van een tegemoetkoming voor pedagogische hulp bij hogere studies geldt voor één jaar en kan jaarlijks worden verlengd voor één jaar.

Voor het behalen van de graad van bachelor of het diploma van gegradueerde kan de persoon met een handicap gedurende maximaal vier jaar aanspraak maken op een tegemoetkoming, voor het behalen van de graad van master gedurende maximaal drie jaar. De ondersteuning kan ook bij het behalen van een eerste diploma na het verwerven van de handicap, dus ook voor personen die al een hoger diploma hadden maar door het verwerven van een handicap een herscholing moeten volgen op het niveau van het hoger onderwijs om een job te vinden.

Het agentschap betaalt de tegemoetkoming voor pedagogische hulp bij hogere studies na de voorlegging van een factuur waarin een overzicht wordt gegeven van het aantal gepresteerde uren per begeleider gedurende de periode waarop de facturatie slaat, en van de bedragen die per pedagogische begeleider werden betaald zijn. Indien de persoon GON krijgt dan moet er slechts een gedeeltelijke tussenkomst voorzien worden (50 %). Maximum 1/3 van het opgebruikte budget te laten invullen door familie tot de 2de graad of een gelijkaardige regeling.


De facturen moeten door de betrokken persoon met een handicap voor akkoord zijn getekend.

De ondersteuning kan men ook krijgen bij het behalen van een eerste diploma na het verwerven van de handicap, dus ook voor personen die al een hoger diploma hadden maar door het verwerven van een handicap een herscholing moeten volgen op het niveau van het hoger onderwijs om een job te vinden.